Na startnu Banja Slatina
Slatina
sajt antireuma    

 

Gdje se nalazimo - Kako doći u Slatinu?

Zavod Miroslav Zotović  

Preteča Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović» bila je radionica za izradu ortopedskih pomagala koju su 1952. godine pokrenuli majstori u prostorima samostana trapističkog reda Marija Zvijezda. Radionica 1954. godine prerasta u Centar za rehabilitaciju tjelesnih invalida a kasnije dobija status Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 

0d 1970. godine Zavod nosi ime doktora Miroslava Zotovića, cijenjenog vojnog hirurga i narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata. 

Odluka Vlade Republike Srpske iz 1996. godine potvrdila je Zavod kao referalnu ustanovu u oblasti fizikalne medicine, medicinske rehabilitacije, proizvodnje ortopedskih pomagala i ortopedske hirurgije.
Zavod raspolaže kapacitetom od 500 bolničkih kreveta na lokacijama u Trapistima i Slatini, savremeno opremljenim kabinetima za dijagnostiku i terapiju te moderno opremljenim operacionim salama.

U sastavu Zavoda danas djeluje i banjski kompleks u Slatini, te CBR centar koji se nalazi u centru grada Banjaluke.

Banja Slatina

Banja Slatina, koja funkcioniše u okviru Reumatološkog odjeljenja se razvila se u moderno lječilište, ali i postala atraktivan turistički biser Banjalučke regije. 

Tako je  Zavod  2007. godine primio Zlatnu turističku ružu u kategoriji „Priznanje za najuspješniji turistički projekat“.

 

Stručni tim Banje Slatina čine: specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, medicinski tehničari i psiholog.

Fizikalna terapija se provodi kroz kinezi terapiju (individualnu i grupnu), termoterapiju, fototerapiju, laseroterapiju, elektromagnetnu terapiju, ultrazvučnu terapiju i manuelnu masažu.

 

 

 

Ljekoviti faktori
Po svojim fizičko - hemijskim osobinama banjaska voda u Slatini je mineralna (2,700 mg/l) Ca, Mg, hidrokarbonatna, sulfatna, ugljeno kisela, hiperterma (T - 40 -42°C). Ph vrijednost je 7,4 (alkalna).

Stručni tim uz pomoć moderne medicinske tehnologije i prirodne blagodeti ljekovite vode specijalizovan je za :

  • rehabilitaciju pacijenata sa upalnim vanzglobnim, metaboličkim i degenerativnim reumatizmom

  • rehabilitacija posttraumatskih stanja

  • rehabilitaciju pacijenata nakon operativnih zahvata na lokomotornom aparatu – ugradnje vještačkih zglobova kuka i koljena,

  • rehabilitaciju pacijenata nakon operacije diskus hernije

  • rehabilitaciju pacijenata sa sportskim povredama